form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz telefon +420 499 405 635
Po - Pá 6:00 - 14:00
vyhledat e-mail telefon login košík
+420 499 405 635Po - Pá 6:00 - 14:00 form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz
e-mail
heslo
Heslo jsem zapomněl
Chci se registrovat

HISTORIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU V DOLNÍ BRANNÉ


Podnik Ignác Dix – počátky papírenské výroby…

V roce 1889 uvedl Ignác Dix z Velké Úpy do provozu továrnu na výrobu a zpracování papíru, kterou vybudoval na okraji obce Dolní Branná v blízkosti soutoku Labe a potoka Sovinky. Zpočátku byla papírna vybavena pouze jedním strojem se sušicím cylindrem o šíři 2,20 m, který byl poháněn parním strojem. Parní stroj také zajišťoval pohon tří holandrů na přípravu papíroviny a dynama. Součástí továrny byl také brus s rafinérem a pařicí komora na dřevo. Produktem takto vybaveného závodu byl hnědý balicí papír. V letech 1904–1906 majitel výrobu zmodernizoval. Zakoupil dva papírenské stroje s vlastním parním pohonem. Rozšířil i počet holandrů na devět. Pohon všech zařízení zajišťoval parní stroj s dynamem a vodní turbína. Do nově vzniklé úpravny byly instalovány řezačky, razicí kalandr a převinovačka. Nabídka sortimentu tak značně stoupla - vyráběly se jemné kartony, konceptní a psací papír, hedvábný papír, papír na jízdní řády, toaletní papír. Továrnu v Dolní Branné vlastnil Ignác Dix se svými syny až do roku 1945

Ve státních rukou – tradice pokračuje…

Po válce v roce 1945 nastoupila do firmy lidová správa a po roce 1948 byla firma začleněna pod Krkonošské papírny. V průběhu roku 1949 byly původní malé holandry nahrazeny čtyřmi většími. V 50. letech se stal závod nakrátko součástí podniku Polabské papírny – jako "cech Dolní Branná" – ale roku 1958 papírna opět přešla pod Krkonošské papírny. V těchto letech byly postupně parní stroje nahrazeny elektrickým pohonem. V roce 1989 –  tedy při 100. výročí – byl závod vybaven dvěma papírenskými stroji, dvěma tampelami a čtyřmi holandry. Tato technologie, instalovaná po válce, prošla několika rekonstrukcemi a modernizacemi – PS I, na němž se vyráběl papír o plošné hmotnosti 15–30 g/m2, v letech 1972, 1978 a 1987 a PS II, který vyráběl papír o plošné hmotnosti 60–110 g/m2, v letech 1961 a 1977. Výsledný sortiment tvořil papír průklepový, hedvábný balicí, speciální nekorozivní, elektrolytický kondenzátorový, papír pro nekonečné tiskopisy, speciální papír pro vícebarevný tisk Marioni, barevný i bílý papír pro výrobu umělých květin, podkladový papír pro PVC tapety a vysoce savý dielektrický papír.

Skupina KRPA – po nové cestě…

Začátkem května 1992 vznikla privatizací bývalého státního podniku akciová společnost Krkonošské papírny, a.s., do které byl závod v Dolní Branné začleněn s označením "divize 5". Již v roce 1993 byla dokončena první fáze přestavby papírny na výhradně zpracovatelský závod s moderními možnostmi finálního zpracování. Zároveň s tím se řešila i otázka vlivu výroby na životní prostředí. Byla vybudována čistička odpadních vod a kotelna byla převedena na plyn. Náplní nové výroby se stala hlavně výroba "nekonečných" jedno i vícevrstvých tiskopisů pro výpočetní techniku v provedení s potiskem i bez. Tyto tiskopisy byly a stále jsou prodávány pod označením KRPA FORM. V průběhu roku 1994 bylo zřízeno pracoviště pro grafickou přípravu a tehdejší divize 5 se tím stala soběstačná v rámci celého procesu výroby potištěných tiskopisů. Další změny s orientací na polygrafickou výrobu zaznamenáváme v období kolem roku 2000. Pracoviště pro grafickou přípravu bylo rozšířeno na tři grafické stanice a bylo také modernizováno pracoviště pro výrobu tiskových desek. Zakoupením tří výkonných rotačních tiskových strojů došlo k významnému rozšíření nabídky potištěných tiskopisů. Na přelomu tisíciletí bylo v provozu v Dolní Branné pět rotačních tiskových strojů pro tisk jednou až pěti barvami a jeden archový stroj pro tisk dvěma barvami. Investice v dalších letech směřovaly hlavně do zařízení pro finální zpracování tiskopisů, např. rozšíření nabídky formátů, snášení, separační lepení přímopropisujících složek do bloků, personifikace tiskopisů a jejich skládání.

KRPA FORM, a.s. – v novém tisíciletí…

V rámci procesu restrukturalizace skupiny KRPA a Krkonošských papíren, a.s., je v květnu 2008 vytvořen KRPA Holding. Odpovědnost za výrobu tiskopisů v Dolní Branné a kotoučků v Hostinném přebírá nově založená společnost KRPA FORM, a.s., která svým jménem navazuje na dosavadní tradici kvalitní značkové produkce. Na dvou strojích je realizována výroba nekonečných nepotištěných tiskopisů v jedno až pětivrstvém provedení. Na šesti strojích je možný potisk. Na dalších zařízeních se provádějí finální úpravy. Společnost nabízí široký sortiment výrobků, které se využívají v mnoha oblastech. Jedná se zejména o předtištěné formuláře, faktury, dodací listy, nákladní listy, průvodní doklady, interní skladové a výrobní dokumenty, hlavičkové papíry, bankovní a pokladní doklady, poštovní poukázky, vizitky, vstupenky, diskrétní obálky, poznámkové bloky, tiskopisy jedno nebo vícevrstvé, tiskopisy v provedení nekonečný pás nebo řezané formáty, tiskopisy v provedení JUMBO role pro hromadné zpracování dat. KRPA FORM, a.s., se rozvíjí i v jiných oblastech – zajišťuje prodej a distribuci kancelářských papírů a poskytuje kompletní nabídku papírových kotoučků do pokladen, faxů, tiskáren a jiné techniky. Stabilní postavení nejen na českém trhu a reference od klíčových partnerů z řad nejvýznamnějších společností patří k silným stránkám KRPA FORMu. Za 120 let své existence prošla původní papírna v Dolní Branné celou řadou významných změn. Původní orientace na prvovýrobu byla v reakci na tržní podmínky přesměrována do oblasti zpracování a polygrafické výroby.

180 výročí KRPA Holding – investice do budoucnosti…

V roce 2013 byla odkoupena výroba divize 11 Obchodních tiskáren, a.s. Kolín, zaměřená na výrobu tiskopisů. Společnost KRPA FORM tak získala další technologické vybavení a okruh zákazníků. V roce 2015 KRPA FORM společně s ostatními sesterskými společnostmi ve skupině KRPA Holding oslavila již 180 výročí výroby papíru v našich podnicích. Ve stejném roce je rozšířena výroba o digitální tisk a o rok později skupina investuje do obnovení výroby papírových sáčků v Hostinném, které se KRPA FORM ujímá.

Prioritou ve společnosti je spokojenost zákazníků, které KRPA FORM dosahuje především kvalitou nabízených produktů a služeb. Kvalitu produkce potvrzuje také dlouhodobé držení prestižní značky Czech Made. Pro následující roky KRPA FORM plánuje další rozvoj, a to zejména v rozšíření výroby papírových sáčků a modernizaci provozu výroby pokladních kotoučků.

Webdesign wpj.cz
© 2018 KRPA Holding CZ, a.s. nastavení cookies