form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz telefon +420 499 405 635
Po - Pá 6:00 - 14:00
vyhledat e-mail telefon login košík
+420 499 405 635Po - Pá 6:00 - 14:00 form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz
e-mail
heslo
Heslo jsem zapomněl
Chci se registrovat

POLITIKA KVALITY


Naše společnost je tradičním výrobcem papíru a papírenských výrobků. Více než 180letá tradice i současné postavení na trhu jsou vůči širokému okruhu zákazníků zavazující.

Hlavním strategickým záměrem naší společnosti je rozvíjet oblast zpracování. Akciová společnost KRPA FORM se specializuje především na výrobu konečných výrobků – tiskopisů, kotoučků a sáčků, případně dalších výrobků z papíru vyráběného v KRPA PAPER, a.s., pokud nejde o specifické požadavky zákazníka nebo výrobku.

Dosažení tohoto záměru je možné pouze ve zdravé a prosperující organizaci:

  • vytvářející zdroje pro svoji činnost, pro své majitele i potřeby zaměstnanců,
  • zodpovědně udržující, modernizující a doplňující výrobní a další technická zařízení,
  • jejíž produkce má vysokou konkurenceschopnost, technickou úroveň a standardní kvalitu,
  • poskytuje servisní služby apod.

Zavedený systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2015 nám má napomoci k realizaci záměru a má být hnací silou k neustálému zlepšování ve všech oblastech.

Základem úspěchu každé firmy jsou její pracovníci - naši zaměstnanci jsou naše největší aktivum. Vytvořili jsme pracovní podmínky, které jsou srovnatelné s ostatními firmami v našem regionu.

Cílem managementu organizace je i nadále vytvářet motivující prostředí pro naše zaměstnance;  jejich ztotožnění s politikou a cíli v oblasti kvality. Budeme dále prohlubovat formy a metody personální práce vedoucí ke zvyšování nejen odborností, ale i vědomí závažnosti svých činností přispívajících k dosažení shody produktu s požadavky - cílů kvality; vše v souladu s novými technologiemi.

I nadále budeme věnovat pozornost problematice vlivu naší společnosti na své okolí, zvláště pak na životní prostředí, hospodaření s odpady, snižování energetické náročnosti apod.

Prohloubením spolupráce s dodavateli sledujeme dosažení stavu vzájemně výhodné spolupráce, spolehlivosti a trvalé informovanosti.

Vyhodnocené marketingové informace nám slouží k přijímání konkrétních a účinných opatření včetně strategických rozhodnutí. V našich rozhodnutích bereme na zřetel nejen podnikatelské prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale i změny a případná rizika související s tímto prostředím.

S vědomím, že prosperita společnosti je ve své podstatě mimo jiné určována zákazníkem a jeho ochotou koupit náš výrobek, stanovuji zásady našeho vztahu k zákazníkovi platné pro všechny zaměstnance:

  • udržet vysoký kvalitativní standard všech produktů a zajistit jejich vývoj v souladu se světovými trendy,
  • pozorně naslouchat požadavkům zákazníka, porozumět jim a zajistit jejich realizaci,
  • požadavky plnit přesně v daném rozsahu a čase,
  • průběžně informovat zákazníka o nových skutečnostech,
  • neslibovat reálně nesplnitelné,
  • chovat se s úctou k zákazníkovi i k sobě navzájem.

 
Zdeněk Pitrmuc
výkonný ředitel KRPA FORM, a.s.

Webdesign wpj.cz
© 2018 KRPA Holding CZ, a.s.