form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz telefon +420 499 405 635
Po - Pá 6:00 - 14:00
vyhledat e-mail telefon login košík
+420 499 405 635Po - Pá 6:00 - 14:00 form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz
e-mail
heslo
Heslo jsem zapomněl
Chci se registrovat

POLITIKA KVALITY


Naše společnost je tradičním výrobcem papíru a papírenských výrobků. Více než 180ti letá tradice i současné postavení na trhu jsou vůči širokému okruhu zákazníků zavazující.

Hlavním strategickým záměrem naší společnosti je rozvíjet oblast zpracování. Akciová společnost KRPA FORM, a.s. se specializuje především na výrobu konečných výrobků – tiskopisů, kotoučků a sáčků, případně dalších výrobků z papíru.

Dosažení tohoto záměru je možné pouze ve zdravé a prosperující organizaci:

 • vytvářející zdroje pro svoji činnost, pro své majitele i potřeby zaměstnanců
 • zodpovědně udržující, modernizující a doplňující výrobní a další technická zařízení
 • jejíž výrobky mají vysokou konkurenceschopnost, technickou úroveň a standardní kvalitu
 • poskytuje servisní služby apod.           

Zavedený systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2015 nám má napomoci k realizaci a kontrole záměru a má být hnací silou k neustálému zlepšování ve všech oblastech.

Základem úspěchu každé firmy jsou její pracovníci - naši zaměstnanci jsou naše největší aktivum. Vytváříme pracovní podmínky, které jsou srovnatelné s ostatními firmami v našem regionu.

Cílem managementu organizace je i nadále vytvářet motivující prostředí pro naše zaměstnance, jejich ztotožnění s politikou a cíli v oblasti kvality. Budeme dále prohlubovat formy a metody personální práce vedoucí ke zvyšování nejen odborností, ale i vědomí závažnosti svých činností přispívajících k dosažení shody výrobku s požadavky - cílů kvality; vše v souladu s novými technologiemi.

I nadále budeme věnovat pozornost problematice vlivu naší společnosti na své okolí, zvláště pak na životní prostředí, hospodaření s odpady, snižování energetické náročnosti apod.

Prohloubením spolupráce s dodavateli sledujeme dosažení stavu vzájemně výhodné spolupráce, spolehlivosti, kvality a trvalé informovanosti.

Vyhodnocené marketingové informace nám slouží k přijímání konkrétních a účinných opatření včetně strategických rozhodnutí. V našich rozhodnutích bereme na zřetel nejen podnikatelské prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale i změny a případná rizika související s tímto prostředím.

S vědomím, že prosperita společnosti je ve své podstatě mimo jiné určována zákazníkem a jeho ochotou koupit náš výrobek, stanovuji zásady našeho vztahu k zákazníkovi platné pro všechny zaměstnance:

 • udržet vysoký kvalitativní standard všech výrobků a zajistit jejich vývoj v souladu se světovými trendy
 • pozorně naslouchat požadavkům zákazníka, porozumět jim a zajistit  jejich realizaci
 • požadavky plnit přesně v daném rozsahu a čase
 • průběžně informovat zákazníka o nových skutečnostech
 • neslibovat reálně nesplnitelné
 • chovat se s úctou k zákazníkovi i k sobě navzájem
 • udržovat se zákazníky pravidelnou komunikaci a osobní jednání
Webdesign wpj.cz
© 2018 KRPA Holding CZ, a.s. nastavení cookies